• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 
   Home
แบบฟอร์มสำหรับการสหกิจศึกษาและการฝึกงานนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันอังคารที่ 06 กรกฏาคม 2010 เวลา 04:12 น.
alt แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


alt STDTRN-04 แบบแจ้งขอสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
alt COOP 01-02 แบบแจ้งรายละเอียดเข้าร่วมโครงการ IT
alt COOP 01-02 แบบแจ้งรายละเอียดเข้าร่วมโครงการ EB
alt COOP 01-02 แบบแจ้งรายละเอียดเข้าร่วมโครงการ SE
alt COOP 01-02 แบบแจ้งรายละเอียดเข้าร่วมโครงการ ETM
alt COOP 01-02 แบบแจ้งรายละเอียดเข้าร่วมโครงการ Geoƒƒ
alt COOP 01-03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
alt COOP 01-04 แบบเลือกลำดับสถานประกอบการ
alt COOP 01-05 แบบแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์
alt COOP 01-06 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
altCOOP 01-08 แบบแจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการ

altCOOP 02-02 แบบแสนองาน

altCOOP 03-01 แบบคำร้องทั่วไป
altCOOP 03-02 ใบลาและขอชดเชยรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

altCOOP 04-02 แบบแจ้งยืนยันการรายงานตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา
alt COOP 04-03 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
alt COOP 04-04 แบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา
alt COOP 04-05 แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงาน

altCOOP 05-03 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
altCOOP 06-01 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

alt COOP 06-02 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
alt COOP 06-03 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา โดยพนักงานพี่เลี้ยง
alt COOP 06-03 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
alt COOP 06-04 แบบสอบถาม
alt COOP 06-05 แบบประเมินสถานประกอบการระหว่างออกสหกิจศึกษา และฝึกงาน

alt COOP 07-01 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน
alt COOP 07-02 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
alt COOP 07-03 แบบสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
alt COOP 07-04 แบบประเมินนำเสนอผลงาน

alt COOP 08-01 แบบบันทึกประจำวันของนักศึกษา

alt เอกสารวันปฐมนิเทศสหกิจทั้งหมดaltแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาฝึกงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


alt COOP 03-01 แบบคำร้องทั่วไป (ใช้ในกรณีหาสถานประกอบการนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยกำหนด)
alt STDTRN-04 แบบแจ้งขอสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

alt Resume ประวัติย่อ
altSTDTRN-07 แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
alt STDTRN-19 แบบประเมินผลการฝึกงาน โดยสถานประกอบการ
alt COOP 05-03 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
alt STDTRN-20 แบบประเมินผลการฝึกงาน โดยอาจารย์
alt STDTRN-21 แบบประเมินผลการฝึกงาน โดยนักศึกษา
altแบบสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ
alt แบบประเมินรายงานและคู่มือการฝึกงาน---โดยอาจารย์
alt แบบประเมินการนำเสนอผลการฝึกงาน (STDTRN-24)---โดยอาจารย์

alt เอกสารวันปฐมนิเทศการฝึกงานทั้งหมดaltแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

alt
03-01 แบบคำร้องทั่วไป (COE)

alt Resume (COE)

altSTDTRN-04--แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกงาน (COE)

alt STDTRN-07--แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (COE)

alt STDTRN-16--แบบฟอร์มรับรองการฝึกงาน (COE)

altSTDTRN-19--แบบประเมินผลการฝึกงาน โดยสถานประกอบการ (COE)

alt แบบสำรวจความต้องการของสถานประกอบการ (COE)

alt เอกสารประกอบการขอฝึกงาน (COE)

alt แบบประเมินรายงาน-คู่มือการฝึกงาน-การนำเสนอผลการฝึกงาน (COE)---โดยอาจารย์ƒƒƒ‚altแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาฝึกงานคณะวิเทศศึกษา

alt STDTRN-04--แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกงาน (วศษ.)

alt STDTRN-07--แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (วศษ.)

alt Resume (วศษ.)

alt แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศ

altแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานโดยหัวหน้าแผนก+พี่เลี้ยง

alt
 แบบประเมินรายงาน และบันทึกการฝึกงาน----โดยอาจารย์

alt แบบประเมินการนำเสนอผลการฝึกงาน-----โดยอาจารย์ƒƒƒ‚altแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาฝึกงานคณะบริการและการท่องเที่ยว

altแบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

alt แบบประเมินผลการฝึกงาน โดยสถานประกอบการ

alt แบบสอบถามความคิดเห็นหัวหน้างานต่อคุณภาพนักศึกษา และข้อมูลจากนักศึกษา (ตอนอาจารย์ไปนิเทศ)

alt แบบประเมินรายงาน และคู่มือการฝึกงาน โดยอาจารย์

alt แบบประเมินการนำเสนอผลการฝึกงาน โดยอาจารย์

altแบบสำรวจรายละเอียดสถานประกอบการ TRM

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 07:05 น.
 

บริการจากสหกิจศึกษา

DOWNLOAD-ZONE
CHECKING-ZONE

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1089
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3002
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15441
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13574
mod_vvisit_counterเดือนนี้60252
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว91148
mod_vvisit_counterทั้งหมด3129744
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2553