ตารางสรุปความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิมพ์
เขียนโดย หยาดพิรุณ สมาธิ   
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:31 น.
ตารางสรุปความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางผลประโยชน์และความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

1. เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป

120,000.00

2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยความรับผิดของสถานศึกษา (จ่ายรวมกับความคุ้มครองคตาม ข้อ 1 จำกัดความรับผิด/ปี/กรมธรรม์

240,000.00

3. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายรวมกับความคุ้มครองตาม ข้อ 1)

240,000.00

4. ภัยก่อการร้าย (ไม่เกิน 12 คนต่อปี)

120,000.00

5. การจราจล การนัดหยุดงาน

120,000.00

6. เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ หรือถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย

120,000.00

7. ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

10,000.00

8. ค่าปลงศพ เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ

30,000.00

9. ทุพลลภาพถาวรสิ้นเชิง ศูญเสียอวัยวะสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อบ.2)

 

      9.1 ทุพลลภาพถาวรสิ้นเชิง

120,000.00

      9.2 สูญเสียข้อมือ หรือข้อเท้า หรือสายตา รวม 2 ข้าง หรือมากกว่า (100%)

120,000.00

      9.3 สูญเสียข้อมือ หรือข้อเท้า หรือสายตา เพียง 1 ข้าง

72,000.00

      9.4 หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้ (50%)

60,000.00

      9.5 หูหนวก 1 ข้าง (15%)

18,000.00

      9.6 สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ 2 ข้อ (25%)

30,000.00

      9.7 สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ 1 ข้อ หรือนิ้วชี้ 3 ข้อ (10%)  และอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2

12,000.00

10. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ต่อครั้งไม่เกิน

12,000.00

เบี้ยประกันภัย

100.00

 

   

** หมายเหตุ ** ความคุ้มครองข้อ 8 จำกัดอายุผู้เอาประกันไม่เกิน 60 ปี และยกเว้นโรคเอดส์ 

และการติดโรคหรืออาการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งแสดงผลการตรวจเลือดเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV

  

(ข้อมูลจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)

 

 

เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พักรักษาตัวมากกว่า 1 วัน ขอให้แจ้งกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทร.076-276061 เพื่อติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาล

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:48 น.