คู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกงาน พิมพ์
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 03:59 น.

รูปแบบสำหรับการสหกิจศึกษา   alt

 การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
  ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา

alt 
 
รูปแบบสำหรับการฝึกงาน
 

   
ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน


 Presentation - การนำเสนอผลงาน

โดยอาจารย์วันจรัตน์  เดชวิลัย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2012 เวลา 04:17 น.