คณะที่เข้าร่วม พิมพ์
เขียนโดย admin   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 04:11 น.

alt คณะที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

    alt  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment)
 

alt คณะที่เข้าร่วมการฝึกงาน

    alt  คณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies)

    alt  คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism)

    alt  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Engineering)

    alt  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (Phuket Community College)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 07:57 น.