ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อประเมินในรอบที่ 2 กชณิภา ชัยพล 20
2 แบบสำรวจรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2/2562 กชณิภา ชัยพล 17
3 แบบฟอร์มสำรวจการเปิดชุดวิชา (Module) กชณิภา ชัยพล 24
4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กชณิภา ชัยพล 35
5 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา (แบบฟอร์ม 01) ฉบับปรับปรุง กชณิภา ชัยพล 129
6 ข่าวประจำเดือนของกองวิชาการ กชณิภา ชัยพล 85
7 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดรายวิชา ระดับปริญญาตรีเข้าที่ประชุมต่างๆ กชณิภา ชัยพล 70
8 ภาพถ่ายบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) กชณิภา ชัยพล 139
9 ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชากลางของวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กชณิภา ชัยพล 104
10 กำหนดการประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของงานหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2562 กชณิภา ชัยพล 233
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL