ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและเทคนิคการจดรายงานการประชุมของวิทยาเขตภูเก็ต กชณิภา ชัยพล 30
2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อประเมินในรอบที่ 2 กชณิภา ชัยพล 70
3 แบบสำรวจรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2/2562 กชณิภา ชัยพล 41
4 แบบฟอร์มสำรวจการเปิดชุดวิชา (Module) กชณิภา ชัยพล 63
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กชณิภา ชัยพล 68
6 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา (แบบฟอร์ม 01) ฉบับปรับปรุง กชณิภา ชัยพล 177
7 ข่าวประจำเดือนของกองวิชาการ กชณิภา ชัยพล 127
8 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดรายวิชา ระดับปริญญาตรีเข้าที่ประชุมต่างๆ กชณิภา ชัยพล 103
9 ภาพถ่ายบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) กชณิภา ชัยพล 188
10 ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชากลางของวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กชณิภา ชัยพล 136
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL