ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 หนังสือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กชณิภา ชัยพล 310
12 แบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองวิชาการ กชณิภา ชัยพล 312
13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Research in Education กชณิภา ชัยพล 306
14 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตภูเก็ต กชณิภา ชัยพล 317
15 ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม "Graduate Students Meeting" ครั้งที่ 3 (Outing) กชณิภา ชัยพล 503
16 คู่มือ AUN-QA programme level v.3 กชณิภา ชัยพล 468
17 กำหนดการประชุมการดำเนินการด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2560 กชณิภา ชัยพล 414
18 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กชณิภา ชัยพล 545
19 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี กชณิภา ชัยพล 387
20 ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กชณิภา ชัยพล 356
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL