ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 คู่มือ AUN-QA programme level v.3 กชณิภา ชัยพล 491
22 กำหนดการประชุมการดำเนินการด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2560 กชณิภา ชัยพล 435
23 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กชณิภา ชัยพล 564
24 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี กชณิภา ชัยพล 410
25 ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต กชณิภา ชัยพล 382
26 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) กชณิภา ชัยพล 359
27 กำหนดการประชุมการดำเนินการด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2559 กชณิภา ชัยพล 488
28 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเสนอรายวิชา (เริ่มใช้ 3 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป) กชณิภา ชัยพล 595
29 นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กชณิภา ชัยพล 434
30 รายละเอียดการเปิดสอน รายวิชา 001-101 อาเซียนศึกษา กชณิภา ชัยพล 507
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL