ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ) กชณิภา ชัยพล 337
22 กำหนดการประชุมการดำเนินการด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2559 กชณิภา ชัยพล 468
23 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเสนอรายวิชา (เริ่มใช้ 3 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป) กชณิภา ชัยพล 577
24 นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย กชณิภา ชัยพล 419
25 รายละเอียดการเปิดสอน รายวิชา 001-101 อาเซียนศึกษา กชณิภา ชัยพล 483
26 รายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร Arts and Sciences กชณิภา ชัยพล 562
27 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตภูเก็ต สำหรับปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป กชณิภา ชัยพล 492
28 แบบฟอร์มเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 (ปรับปรุง) กชณิภา ชัยพล 1218
29 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ประจำปี 2555 1200
30 ประกาศผลการพิจารณาโครงการดีเด่น โครงการ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ประจำปี 2554 1567
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL