ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและเทคนิคการจดรายงานการประชุมของวิทยาเขตภูเก็ต กชณิภา ชัยพล 47
2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อประเมินในรอบที่ 2 กชณิภา ชัยพล 85
3 แบบสำรวจรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2/2562 กชณิภา ชัยพล 55
4 แบบฟอร์มสำรวจการเปิดชุดวิชา (Module) กชณิภา ชัยพล 76
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กชณิภา ชัยพล 83
6 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา (แบบฟอร์ม 01) ฉบับปรับปรุง กชณิภา ชัยพล 191
7 ข่าวประจำเดือนของกองวิชาการ กชณิภา ชัยพล 145
8 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดรายวิชา ระดับปริญญาตรีเข้าที่ประชุมต่างๆ กชณิภา ชัยพล 117
9 ภาพถ่ายบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) กชณิภา ชัยพล 201
10 ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชากลางของวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กชณิภา ชัยพล 150
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL