ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและเทคนิคการจดรายงานการประชุมของวิทยาเขตภูเก็ต กชณิภา ชัยพล 16
2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อประเมินในรอบที่ 2 กชณิภา ชัยพล 48
3 แบบสำรวจรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2/2562 กชณิภา ชัยพล 29
4 แบบฟอร์มสำรวจการเปิดชุดวิชา (Module) กชณิภา ชัยพล 38
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กชณิภา ชัยพล 54
6 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา (แบบฟอร์ม 01) ฉบับปรับปรุง กชณิภา ชัยพล 155
7 ข่าวประจำเดือนของกองวิชาการ กชณิภา ชัยพล 107
8 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดรายวิชา ระดับปริญญาตรีเข้าที่ประชุมต่างๆ กชณิภา ชัยพล 86
9 ภาพถ่ายบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) กชณิภา ชัยพล 163
10 ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชากลางของวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กชณิภา ชัยพล 122
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL