ข่าวหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา (แบบฟอร์ม 01) ฉบับปรับปรุง กชณิภา ชัยพล 67
2 ข่าวประจำเดือนของกองวิชาการ กชณิภา ชัยพล 33
3 ขั้นตอนการเสนอขอเปิดรายวิชา ระดับปริญญาตรีเข้าที่ประชุมต่างๆ กชณิภา ชัยพล 36
4 ภาพถ่ายบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) กชณิภา ชัยพล 74
5 ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชากลางของวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กชณิภา ชัยพล 62
6 กำหนดการประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของงานหลักสูตรฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปี 2562 กชณิภา ชัยพล 145
7 หลักสูตรที่จะเข้าระบบ CHE-CO กชณิภา ชัยพล 104
8 แบบฟอร์ม เอกสาร 1-3 OBE กชณิภา ชัยพล 156
9 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเสนอรายวิชา เริ่มใช้ 27 พฤศจิกายน 2560 กชณิภา ชัยพล 324
10 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน กชณิภา ชัยพล 308
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL