ภาพกิจกรรม - มอบรางวัลในโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2553-2554
รางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษา โครงการหนึ่งห่วงเติมฝัน ปันขาเทียม คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์วิทยาเขตภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการรวมพลังอาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนกะทู้วิทยา  (2)
รางวัลรองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการรวมพลังอาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนกะทู้วิทยา
รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา โครงการปลูกผักเพื่อน้อง คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการสร้างสรรค์เมล็ดพันธุ์แห่งวัยเยาว์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย(2)
รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการสร้างสรรค์เมล็ดพันธุ์แห่งวัยเยาว์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

Display Num 
 

 

 


Calendar

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา