ภาพกิจกรรม - มอบรางวัลในโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2554-2555
โครงการดีเด่น ลำดับที่ 3 คือ โครงการ “เรียนรู้วิถีชีวิตปู...สู่การท่องเที่ยวชุมชน” ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการดีเด่น ลำดับที่ 2 คือ โครงการ “ชวนน้องรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน” ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการดีเด่น ลำดับที่ 1 คือ โครงการ “รวมเพื่อนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง”  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(รวม)
โครงการดีเด่น ลำดับที่ 1 คือ โครงการ “รวมเพื่อนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง”          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

 

Display Num 
 

 

 


Calendar

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา