ภาพกิจกรรม - มอบทุนสนับสนุนโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2553-2554
โครงการเปลี่ยนขยะเป็นต้นไม้” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับทุนสนับสนุน 3,000 บาท
โครงการหนึ่งห่วงเติมฝัน ปันขาเทียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับทุนสนับสนุน 2,000 บาท
โครงการสร้างสรรค์เมล็ดพันธุ์แห่งวัยเยาว์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท
โครงการรวมพลังอาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์  ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โรงเรียนกะทู้วิทยา ได้รับเทุนสนับสนุน 5,000 บาท
โครงการปลูกผักเพื่อน้อง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับทุนสนับสนุน 3,000 บาท
โครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2553-2554
โครงการ IT Genius for Sufficiency Economy วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับทุนสนับสนุน 3,000 บาท

 

Display Num 
 

 

 


Calendar

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา