ภาพกิจกรรม - มอบทุนสนับสนุนโครงการประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2554-2555
โครงการ “เรียนรู้วิถีชีวิตปู...สู่ท่องเที่ยวเพื่อชุมชน”
โครงการ “เรียนรู้ขยะ เพื่อพัฒนาสังคม”
โครงการ “สุขกาย...ห่างไกลยุงลาย (Mosquitoes crisis)”
โครงการ “วัยใส ... ห่างไกลเอดส์”
โครงการ “รักษ์โลก..รักเต่า”
โครงการ “พัฒนาน้ำตกกะทู้ ... เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน”
โครงการ “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี”
โครงการ “ชวนน้องรักษ์โลกปลูกป่าชายเลน”
โครงการ “Being Human”
โครงการ “4Gs (Go Green Go Good)”
นักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต รับทุนสนับสนุนโครงการ

 

Display Num 
 

 

 


Calendar

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา