แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเสนอรายวิชา เริ่มใช้ 27 พฤศจิกายน 2560

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเสนอรายวิชา (เริ่มใช้ 27 พฤศจิกายน 2560)
 
--------------------------------------------------------------------
++คำชี้แจงการระบุข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์ม 01- 05
++แบบฟอร์ม 01 การขอเปิดรายวิชา
++แบบฟอร์ม 02 การขอปรับปรุงรายวิชา
++แบบฟอร์ม 03 การขอเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรือรายวิชาบังคับก่อน
++แบบฟอร์ม 04 การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร
++แบบฟอร์ม 05 การขอปิดรายวิชา
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08:46 น. )