ภาพถ่ายบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ภาพถ่ายบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:32 น. )