แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

แบบรายงานสำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

แบบรายงานสำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020 เวลา 04:03 น. )